משלוח חינם מהיום למחר בכל קנייה מעל ₪150

"קנה בושם" בתנ"ך, הוא הקנביס !

הקנביס מוזכר לראשונה בהיסטוריה בספרי התנ"ך. הראיות המוצקות הראשונות של השימוש בקנאביס עברית נמצאו בשנת 1936 על ידי סולה בנט, בלשנית פולניה ידועה מהמכון למדעי אנתרופולוגי בוורשה.

המילה קנביס נחשבה בדרך כלל  ממוצא הסקיתים, אך בנט הראתה כי יש לו מקור מוקדם בהרבה בשפה העברית, וכי היא מופיעה מספר פעמים לאורך התנ"ך. בנט הסבירה כי "בטקסט המקורי בעברית של התנ"ך ישנם אזכורים של קנבוס, היא קטורת, שהייתה חלק בלתי נפרד של חגיגה דתית, כמו "סם משכר" .

בנט הוכיחה כי המילה קנביס הוא kaneh-bosm, שורש קאן  אומר "קנה" או "חשיש", בעוד bosm פירושו "ארומטי". מילה זו מופיעה חמש פעמים בתנ"ך, בספר שמות, שיר השירים, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. המילה kaneh-bosm כבר תורגמה בטעות ויוחסה לצמח calamus, צמח נפוץ בעל ערך כספי קטן שאין לו את האיכויות או ערך לייחס ל-kaneh-bosm. השגיאה אירעה בתרגום היווני העתיק ביותר של התנ"ך תרגום השבעים של המאה השלישית לפני הספירה, והוא חזר על עצמו גם בתרגומים רבים שלאחר מכן .  

המאמר המלא באנגלית, חמשת המקורות לאיזכור קנה בושם : "וידבר ה' אל משה לאמר: ואתה קח לך בשמים ראש מר- דרור חמש מאות וקנמון -בשם מחציתו חמישים ומאתיים וקנה בשם חמישים ומאתיים: וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין: ועשית אותו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש ה': ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת: ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנורה ואת כליה ואת מזבח הקטרת: ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו: וקדשת אותם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש: ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי : ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם" שמות ל, 23-31

"נרד וכרכם קנה וקינמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי הבשמים " שיר השירים ד,14

" לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך" ישעיהו מ"ג ,24

" למה זה לי לבונה משבא תבוא וקנה הטוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא ערבו לי" ירמיהו ו' ,20

"ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשות קדה וקנה במערביך היה" יחזקאל כ"ז ,19

TOP