חתמו על העצומה להתרת השימוש בזרעי המפ למאכל

עתירה לבג"ץ – התרת השימוש בזרעים מקולפים של צמח הקנביס (המפ), למאכל